سفارش ست اداری

_

چاپ ست اداری 

ست اداری به مجموعه ای از اوراق و یا کاغذهایی  گفته می شود که  در امور اداری یک شرکت و یا یک سازمان جهت فعالیت های رسمی  یا غیر رسمی استفاده می شود که به آن اوراق اداری می گویند. برای هماهنگی هرچه بیشتر یک مجموعه باهم بهتر است این اوراق متناسب و شبیه با یکدیگر طراحی و چاپ شود که اصطلاحا به آنها  ست اداری گفته میشود. از ست اداری برای وارد زیر استفاده میشود:

 • پاکت نامه (ست اداری)
 • سربرگ برای (ست اداری )
 • طراحی کارت ویزیت (ست اداری)
سفارش و طراحی ست اداری

سفارش و طراحی ست اداری

_

چاپ ست اداری تحریر۸۰ گرم

آنچه در ایران کاغذ تحریر نامیده می شود معمولا بدون پوشش است یعنی به صورتی می باشد که می توان با جوهر روی هر دو طرف آن نوشت حتی بدون اینکه مرکب به سمت دیگر کاغذ نفوذ و یا نشت کند . و  از این نوع کاغذ تحریربرای طراحی و چاپ مجله ، سررسید و …… همینطور در صنایع چاپ و تحریر مورد استفاده قرار میگیرد.

تحریر ۸۰ گرم

 مشخصات چاپ ست اداری تحریر 80 گرم  :

 • سایز پکیج های زیر متناسب با الگوی آن طراحی می شود.
 • تمامی قیمت های جدول به تومان می باشد.
 • ست های اداری به صصورت فول رنگی ارائه می شود.
 • برای طراحی و سایز بندی لیبل لوگو باید از طرفین 5 میلی متر فاصله دهید.
نوع پکیج سربرگ A4 سر برگ A5 پاکت نامه پاکت A4 قیمت 8 روزکاری
پکیج اول 2000عدد 2000عدد 1000عدد —— 1,423,000
پکیج دوم 3000عدد —— 1000عدد —— 1,423,000
پکیج سوم 1000عدد —– 1000عدد 1000عدد 1,609,000

زمان های تحویل ست اداری :

 • روزهای قید شده شامل تعداد روز های کاری هفته می باشد.
 • در صورت آماده شدن قبل اززمان تعیین شده اطلاع داده خواهد شد.
_

چاپ ست اداری تحریر۱۰۰ گرم 

برای یک شکل و یک دست بودن اوراق، اسناد ادارات و سازمان ها ازاین نوع چاپ تحریر 100 گرم استفاده می شود که این ست شامل سربرگ A5*A4 و پاکت نامه می باشد.

تحریر ۱۰۰ گرم

 مشخصات چاپ ست اداری تحریر 100 گرم  :

 • سایز پکیج های زیر متناسب با الگوی آن طراحی می شود.
 • تمامی قیمت های جدول به تومان می باشد.
 • ست های اداری به صورت فول رنگی ارائه می شود.
 • برای طراحی و سایز بندی لیبل لوگو باید از طرفین 5 میلی متر فاصله دهید.
نوع پکیج سربرگ A4 سر برگ A5 پاکت نامه پاکت A4 قیمت 8 روزکاری
پکیج اول 2000عدد 2000عدد 1000عدد —— 1,652,000
پکیج دوم 3000عدد —— 1000عدد —— 1,652,000
پکیج سوم 1000عدد —– 1000عدد 1000عدد 1,942,000

زمان های تحویل ست اداری :

 • روزهای قید شده شامل تعداد روز های کاری هفته می باشد.
 • در صورت آماده شدن قبل اززمان تعیین شده اطلاع داده خواهد شد.
_

چاپ ست اداری کتان ۱۲۰ گرم 

چاپ سربرگ کتان 120 گرم بدلیل زیبا بودن بسیار مورد استقبال ادارات و مراکز تجاری قرار گرفته است . بسیاری از شرکت ها برای ست های اداری خود مانند: پاکت ، سربرگ و غیره ….. از کاغذ کتان 120 گرم برای چاپ برند خود استفاده می کنند .از این نوع کاغذ در 2 سایز سربرگ A4 کتان 120 گرم و سربرگ (سرنسخه) A5  از کتان 120 گرم برای چاپ استفاده می شود.

کتان ۱۲۰ گرم

 مشخصات چاپ ست اداری کتان 120 گرم  :

 • سایز پکیج های زیر متناسب با الگوی آن طراحی می شود.
 • تمامی قیمت های جدول به تومان می باشد.
 • ست های اداری به صصورت فول رنگی ارائه می شود.
 • برای طراحی و سایز بندی لیبل لوگو باید از طرفین 5 میلی متر فاصله دهید.
نوع پکیج سربرگ A4 سر برگ A5 پاکت نامه پاکت A4 قیمت 8 روزکاری
پکیج اول 2000عدد 2000عدد 1000عدد —— 2,268,000
پکیج دوم 3000عدد —— 1000عدد —— 2,268,000
پکیج سوم 1000عدد —– 1000عدد 1000عدد 2,618,000

زمان های تحویل ست اداری :

 • روزهای قید شده شامل تعداد روز های کاری هفته می باشد.
 • در صورت آماده شدن قبل اززمان تعیین شده اطلاع داده خواهد شد.